Saturday, March 25, 2017

False Opposites / Falske modsætninger


FALSE OPPOSITES

I had a clock that consistently was 4 minutes late. Regularly I would adjust it to fit the time on all my electronic devices connected to the localised Earth time and the next day it would be 4 minutes late again. It was never 3 or 5 minutes late and once it reached the 4 minutes it would keep time. Its own time but time nonetheless. I was a cheap clock. Cost about the same as 1 liter of milk. A Far Eastern clock versus Danish milk. That’s the kind of false opposites, surreal comparisons, a person in the 21st Century has to make sense of.

same old song
same old scratches
and clicks

I threw it out conscientiously taking out the battery putting it in a box with other dead batteries. Its tic-tocs were too loud and loud tic-tocs make time go too slow; not that it necessarily has to go fast but … Instead I hung a barometer where the clock used to be. Now I keep looking at a atmospheric pressure indicator to see what time it is.

no, that’s not the bass
that’s the train
going by

FALSKE MODSÆTNINGER


Jeg havde et vægur, der konsekvent var 4 minutter bagefter. Med jævne mellemrum stillede jeg det, så det passede med tiden på mine elektroniske apparater, der er forbundne med den lokale Jordtid, og næste dag ville det igencvære4 minutter bagefter. Det gik aldrig 3 eller 5 minutter for langsomt, og hver gang det nåede de 4 minutter, ville det holde tiden dér. Dets egen tid, men ikke desto mindre tiden. Det var et billigt ur. Kostede det samme som 1 liter mælk. Et fjernøstligt ur mod dansk mælk. Det er den slags falske modsætninger, surrealistiske sammenligninger, et menneske i det 21nde århundrede må forsøge at finde mening i.

samme gamle sang
samme gamle ridser
og klik

Jeg smed det ud. Samvittighedsfuldt tog jeg batteriet ud og lagde det i en æske med andre døde batterier. Dets tik-tak var for høje, og høje tik-tak får tiden til at gå for langsomt; ikke, at den nødvendigvis skal gå hurtigt, men … I stedet hængte jeg et barometer, hvor uret havde været. Nu bliver jeg ved med at kigge på en indikator for atmosfærisk tryk for at se, hvad klokken er.

nej, det’ ikke bassen
det’ toget
der kører forbi

Monday, March 6, 2017

06.03.17

besides a pheasant brained pheasant a burial mound and a stone
udover en fasan med en fasans hjerne en gravhøj og en sten

Saturday, March 4, 2017

04.03.17

my shadow loosely drawn with milk and starlings a dog
min skygge løst tegnet med mælk og stære en hund

Wednesday, February 22, 2017

ghost colour / spøgelsesfarve

white is a ghost colour something to break

hvid er en spøgelsesfarve noget at knække

Monday, February 20, 2017

(untitled / uden titel)

on the other side of the ridge a beach with no language

på den anden side af åsen en strand uden et sprog

Sunday, February 19, 2017

another fog poem / endnu et tåge-digt

there’s a funeral inside the fog and the Sunday’s endless


der er en begravelse inde i tågen og søndagen er endeløs

10 to 6 / 10 i 6

10 to 6 and the birds fly the other way

10 i 6 og fuglene flyver den anden vej

Wednesday, February 15, 2017

fog / tåge


fog

it’s a body
and nottåge

det’ en krop
og ikke:into the fog with a body and live with it


ind i tågen med en krop og lev med den
:fogbody
and yet

a chair
and Celan
tågekrop
og dog

en stol
og Celan


:bring your black milk into the fog


bring din sorte mælk ind i tågen:fogfox

no
too easytågetog

nej
for nemt:out of the fog wearing a body


ud af tågen iklædt en krop:


fog lover


tågeelsker:


not alone

with the fog
with the chairikke alene

med tågen
med stolen:


rumours of a sea a sky

the fog
says nothingrygter om et hav en himmel

tågen
siger ingenting:not quite black milk

the fog
’s bodyikke rigtig sort mælk

tågen
s krop:


the centre
of the world
of me

in the fogverdens
og mit
centrum

i tågen


:


knead a fish from it
a mountain
a prayer

fog
ælt en fisk af den
et bjerg
en bøn

tågen:
can’t do anything
bout Jobim’s Wave
the fogkan ikke gøre noget
ved Jobims Wave
tågen:Aguas de Março
in January’s
fog

              ’The foot, the ground, the flesh and the bone’
Aguas de Março
i januars
tåge

               ’The foot, the ground, the flesh and the bone’:Paris
Firenze

you could be anywhere
in this fogParis
Firenze

du ku' være hvorsomhelst
i denne tåge


:


ears full of Mingus
fog can be playfull
too


ører fulde af Mingus
tåge kan også
være legesyg:travel the f-f-fog guided by an anatomical atlas


berejs t-t-tågen følgende guidet af et anatomisk atlas


:


you could be you
if
ifdu ku’ være dig
hvis
hvis


:


your lead-eye
your snow-eye

your path
in the fog
dit blyøje
dit sneøje

din sti
i tågen


:


leave your word with a stranger it becomes fog


efterlad dit ord hos en fremmed det bliver tåge


:


your body of fog
your body of dust

and Mingusdin krop af tåge
din krop af støv

og Mingus


:


fogndust

tågeåstøv


:


your lead-eye
watch how
it sees
fog and dust


dit blyøje
betragt hvordan
det ser
tåge og støv


:


light and fog
in and out
your eye

the jackdaws know?


lys og tåge
ind og ud
af dit øje

allikerne véd?


: